Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego wykona tłumaczenia pisemne i ustne

Szukasz pomocy tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego Kraków? Zajrzyj tu.

Ostatnie lata to okres przypływu do Polski studentów i pracowników zza wschodniej granicy. Przeważają wśród nich Ukraińcy oraz Rosjanie. To powoduje, że wzrósł popyt na usługi świadczone przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – przede wszystkim rosyjskiego, którym posługuje się także duży odsetek obywateli Ukrainy. Dotyczy to szczególnie tłumaczy przysięgłych, posiadających uprawnienia do tłumaczenia dokumentów osobistych oraz urzędowych – a te właśnie są niezbędne do podjęcia pracy bądź studiów w Polsce.

Tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego – kiedy są potrzebne?

Wyłącznie tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest kompetentny do tłumaczenia różnego rodzaju oficjalnych dokumentów wydanych przez urzędy z Kazachstanu, Ukrainy, Rosji czy Białorusi. Należą do nich m.in. dyplomy potwierdzające zdobycie rozmaitych uprawnień i kwalifikacji zawodowych, świadectwa ukończenia szkół i maturalne, prawa jazdy oraz dowody osobiste, jak również akty zawarcia związków małżeńskich czy urodzenia. Poza tym powinno się mu powierzyć tłumaczenia rejestracji pojazdów, dokumentów wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe, bankowych czy umów cywilno-prawnych i kontraktów.

Jak zostać tłumaczem przysięgłym języka rosyjskiego?

Waga tłumaczonych dokumentów sprawia, że na tłumaczu przysięgłym spoczywa duża odpowiedzialność. Tym samym, aby pracować w tym zawodzie, należy zdobyć stosowne uprawnienia. Tłumacz przysięgły powinien ukończyć studia lingwistyczne, a następnie zaliczyć państwowy egzamin, który potwierdzi jego umiejętności. Do podjęcia pracy jako tłumacz przysięgły konieczne jest dodatkowo pełna zdolność prawna i posiadanie obywatelstwa Unii Europejskiej.

Adres firmy:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]