Hydroizolacja ściany i płyty fundamentowej jest niezbędna

Ochrona fundamentów przed negatywnym wpływem wody, wilgoci i chłodu jest jednym z najistotniejszych etapów budowy stabilnego, bezpiecznego budynku. Wilgoć wnikająca w mury z czasem doprowadzi do osłabienia ich konstrukcji, a wykwity pleśni i grzybów z biegiem czasu odbiją się negatywnie na zdrowiu lokatorów.

Kto wykona hydroizolację fundamentów?

Projektując budowę obiektu, należy powierzyć opracowanie najlepszego sposobu hydroizolacji zawodowcom, którzy mają wieloletnie doświadczenie nie tylko w zabezpieczaniu przed wilgocią nowych budynków, ale również w odtwarzaniu hydroizolacji w tych już istniejących. Mają oni wiedzę, jakich błędów wystrzegać się oraz jakie technologie i materiały hydroizolacyjne sprawdzą się idealnie w danej sytuacji. Wszak wykorzystanie właściwych technik izolacji fundamentów może różnić się w zależności, czy zamierzane jest wykonanie ławy i ścian fundamentowych, fundamentów z bloków betonowych czy też osadzenie budowli na płycie fundamentowej. Istotna jest również gruntowna analiza warunków wodnych na obszarze, na którym zamierzana jest budowa. Za jej pomocą można zbadać czy konieczna jest izolacja przeciwwilgociowa (realizowana na gruntach, w które woda w mgnieniu oka wsiąka i nie spiętrza się w pobliżu fundamentów) czy może przeciwwodna (tam, gdzie pojawia się niebezpieczeństwo podtopień lub gleba jest na tyle spoista, iż po deszczu fundamenty stoją w wodzie długi czas).

Sposoby izolacji fundamentów

Zależnie od typu fundamentów, do ich zabezpieczenia przed wilgocią stosuje się odmienne sposoby. Płytę fundamentową, na której zazwyczaj stawia się budowle tam gdzie jest wyższy poziom wód gruntowych, można hydroizolować od spodu wykonując warstwę izolacji ciężkiej. Natomiast nową betonową ścianę fundamentową można pokryć powłoką uszczelniającej wyprawy cementowej, przy czym najlepiej zastosować ją zarówno na wewnętrznej, jak i zewnętrznej powierzchni. W przypadku ścian murowanych najlepiej zda egzamin zastosowanie izolacja pionowa i poziomej, która zatrzyma kapilarne wnikanie wody w mury.

Wykonanie hydroizolacji fundamentów również warto zlecić profesjonalistom, bowiem kardynalnym błędem niedoświadczonych ekip jest lekceważenie wytycznych wyszczególnionych w projekcie budowlanym (między innymi tych dotyczących warunków i procedur aplikacji materiałów izolacyjnych) albo użycie ich tanich substytutów, nie posiadających analogicznych własności wodochronnych. Nieodpowiednie ukończenie prac czy zastosowanie materiałów nieadekwatnych do stopnia obciążenia wilgocią może skutkować, iż będzie ona nieskuteczna.