Badania operatorów – kilka przydatnych informacji

Zleć badania operatorów Bielsko na http://www.testybielsko.pl.

Badania psychologiczne znacznej części z nas kojarzą się z długą i naprawdę wnikliwą rozmową prowadzoną przez lekarza specjalistę, który zamierza zgłębić nasze relacje z matką. Okazuje się jednak, że takie badania znajdują także zastosowanie na przykład podczas określania zdolności do zatrudnienia osób, które chcą wykonywać zawód operatora dźwigu lub innego rodzaju maszyny budowlanej.

Badania operatorów: czy trzeba się ich bać?

Badania psychologiczne osób obsługujących maszyny budowlane nie odbiegają istotnie od tych, jakie muszą przejść zawodowi kierowcy. W związku z tym obejmują skrupulatny wywiad zbierany przez psychologa, testy temperamentalne i osobowościowe, testy inteligencji i testy aparaturowe. Bez wątpienia testów nie należy się bać. Do ich wypełnienia powinno się podejść w sposób otwarty. Liczy się szczerość i rzetelność zaznaczanych odpowiedzi. Natomiast testy aparaturowe zdają się mieć szczególne znaczenie w wypadku osób chcących zostać operatorem maszyn budowlanych. Pozwalają ocenić szybkość reakcji kandydata. Poznając ją zyskujemy wiedzę, czy badana osoba będzie umiała w wystarczająco szybki sposób odpowiadać na dynamicznie występujące w pracy sytuacje. Testy te oceniają też zdolność do koncentracji uwagi, oceny prędkości obiektów będących w ruchu oraz widzenia przestrzennego. Wszystko to ma w wypadku operatorów obsługujących maszyny budowlane ogromne znaczenie.

Badania operatorów: kto może je wykonywać?

Badania psychologiczne operatorów maszyn może przeprowadzić jedynie psycholog, który zdobył uprawnienia psychologa transportu, a do tego konieczne jest ukończenie uzupełniających studiów podyplomowych. Trzeba pamiętać, że badanie psychotechniczne musi być co jakiś czas powtarzane. Należy tego pilnować, w przeciwnym razie można utracić uprawnienia do pracy w danym zawodzie. Przestrzegający przepisów pracodawca powinien odsunąć od pracy pracownika, który nie ma aktualnych badań psychotechnicznych.

Adres firmy:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]