Jakie firmy korzystają z kontenerów na odpady?

Znajdź hakowce.

Część śmieci nie może trafić do koszy na surowce wtórne albo zmieszane. Dotyczy to najczęściej tych, które są wytwarzane podczas wszelkiego typu prac budowlanych i renowacji, jak również odpadów industrialnych. Muszą one zostać odwiezione do wskazanego punktu zbiórki selektywnej, gdzie zostaną poddane utylizacji zgodnie z ustawą o odpadach. W wielu przypadkach mogą jednak wyniknąć trudności związane z magazynowaniem oraz transportem śmieci. By się przed nimi ustrzec, warto zaopatrzyć się w kontenery na odpady dostosowane do ich specyfiki.

Specjalistyczne i zwykłe kontenery na śmieci

Najprostsze kontenery otwarte są przystosowane do gromadzenia oraz transportu starych mebli, gruzu, opakowań i podobnych odpadów. Poza tym w użyciu są też kontenery uszczelniane, które bardzo dobrze sprawdzają się przy wywozie nieczystości półpłynnych i płynnych (między innymi tych pochodzących z oczyszczalni ścieków). Uszczelniane łączenia są również wymagane w przypadku kontenerów na śmieci sypkie, jak trociny, wióry metalowe bądź granulaty. Proces ich załadunku ułatwia zainstalowana fabrycznie podawarka ślimakowa. Najłatwiejsze w transporcie są rzecz jasna kontenery rolkowe, zaopatrzone w mechanizm ułatwiający ich przemieszczanie.

Kontenery otwarte – dla ekip sprzątających i przedsiębiorstw budowlanych

Adresatami usług producentów kontenerów stalowych są najróżniejsze podmioty. Pośród nich można znaleźć między innymi firmy sprzątające i parające się opróżnianiem piwnic i strychów, przedsiębiorstwa budowlane, jak również wszelkiego typu zakłady wytwórcze. Na zakup kontenerów na śmieci decydują się podmioty oferujące usługi wywozu gruzu i odpadów wielkogabarytowych. Użyczają je one klientom, a po napełnieniu przewożą do punktu legalnego ich składowania bądź recyklingu.

Adres firmy:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]