Filologia, ekonomia, budownictwo – na co stawiają przyszli studenci?

Wybór właściwego kierunku studiów to dylemat, przed którym rok w rok staje dziesiątki tysięcy młodych ludzi. Niejednokrotnie wybór ten determinuje rozwój przyszłej kariery. We wrześniu rozpoczęły się kolejne tury rekrutacji na studia. Sprawdziliśmy zatem, które kierunki są najczęściej wybierana.

Najczęściej wybierane kierunki studiów

W pierwszej dziesiątce najbardziej popularnych kierunków studiów po raz kolejny na podium pojawia się informatyka. Przyszli studenci zainteresowani komputerami często wybierają również kierunki pochodne, które mają bardzo duży potencjał rozwoju. Są to oczywiście automatyka oraz robotyka, które nie są wszak kierunkami nowymi, aczkolwiek dopiero wraz z rozkwitem technologicznym przestały być uważane, za studia dla pasjonatów. W przypadku studiów pierwszego stopnia, abiturienci wybierają z reguły psychologię i zarządzanie. Na kolejnych pozycjach uplasowały się kierunki ekonomiczne (m.in. rachunkowość i finanse), prawo, wszelkie filologie (zwłaszcza angielska) bądź budownictwo.

Najwięcej chętnych na jedno miejsce przypada na kierunkach z dziedziny matematyki, a także orientalistyki (sinologia i japonistyka). Ciężko dostać się także na wydziały związane z designem, kreowaniem wizerunku czy sztuką filmową. Należy zaakcentować, iż duża liczba kandydatów na dany kierunek studiów zależy nie tylko od jego popularności. Szereg maturzystów składa przecież podania o przyjęcie nawet na kilka kierunków na raz.

Jak podjąć właściwą decyzję o kierunku studiów?

Rozmyślając o wyborze kierunku trzeba wziąć pod uwagę pasje, ale również przyszły popyt na rynku pracy. Warto natomiast pamiętać, że wybrany kierunek nie musi określać przyszłej kariery zawodowej. Absolwenci studiów magisterskich oraz licencjackich mogą dowolnie uzupełniać zdobyte kwalifikacje na studiach podyplomowych. Są one prowadzone na praktycznie wszystkich uczelniach wyższych i zazwyczaj nie ma warunku ukończenia studiów kierunkowych, aby do nich przystąpić. Wystarczy dysponować tytułem inżyniera, magistra lub licencjata.

Studencie, zapamiętaj! Okres spędzony na uczelni to czas, kiedy można także dodatkowo zdobywać nowe umiejętności przykładowo poprzez pomoc w wolontariatach czy kółkach uczelnianych. Należy wykorzystać te lata jak najlepiej.