Odnajdywanie zapomnianych przodków – tworzenie drzew genealogicznych

Znajomość historii rodu niezbędna jest do rozwoju poczucia naszej tożsamości. To na wiadomościach o krewnych tworzona jest świadomość własnego Ja. Zdecydowanej części z nas w zupełności wystarczy wiedza o rodzinie , która przekazywana jest z pokolenia na pokolenie przez rodziców i dziadków. Ale nie brakuje jednak i takich, dla których jest to niewystarczające. W ich przypadku utworzenie drzewa genealogicznego jest doskonałym rozwiązaniem.

Drzewa genealogiczne, czyli żmudna praca , która wymaga wytrwałości

Stworzenie drzewa genealogicznego – głównie takiego sięgającego kilka pokoleń wstecz – naprawdę nie jest zaliczane do prostych. Odnajdywanie dat czy miejsc urodzenia się i śmierci kolejnych członków rodziny pochłania naprawdę wiele pracy. Informacje wyszukać można w zapomnianych archiwach miejskich i kartotekach prowadzonych przez parafie. Zazwyczaj można przeglądać je bezpłatnie. Znajdują się jednak i takie miejsca, gdzie trzeba wnieść stosowną opłatę. Koszt przygotowania drzewa genealogicznego uzależniony jest od ilości pokoleń, które mają zostać ujęte. Warto pamiętać, że ilość wydatków może też wzrosnąć wraz z nieodzownością dojazdu do kolejnych parafii czy urzędów miejskich leżących na terenie całego kraju. Rzadko bowiem rodzina od początku swojego istnienia zamieszkuje w tym samym mieście.

Drzewa genealogiczne – z jakiego powodu warto je przygotować?

We wstępie wspomnieliśmy, że wiedza dotycząca swoich przodków jest niezbędna do wytworzenia poczucia własnej tożsamości. Pozwala pełniej stać się elementem niewielkiej wspólnoty, jaką jest rodzina. Sprawia to jednocześnie, iż nie czujemy się samotni w dzisiejszym świecie. To z tych powodów na chwilę obecną naprawdę dużo osób decyduje się na przygotowanie drzewa genealogicznego.