Metoda kasowa – alternatywa dla metody memoriałowej

Więcej informacji o metodzie kasowej.

Osoby z własną działalnością gospodarczą z reguły rozliczają się z fiskusem przy użyciu metody memoriałowej, według której obowiązek zapłaty podatku VAT powstaje w momencie wystawienia faktury za sprzedaż towaru lub usług. Niestety w takim wypadku urząd skarbowy nie patrzy na to czy na rachunek rozliczeniowy płatnika VAT wpłynęła opłata od kontrahenta. W metodzie kasowej rozliczenie podatku od towaru i usług wynika nie wcześniej niż po otrzymaniu od kontrahenta płatności.

Rozliczenie metodą kawową – strategia na zachowanie płynności finansowej przedsiębiorstwa

Brak wniesienia opłat w terminie nie jest rzadkością. Osoby prowadzące działalność gospodarczą nieraz znajdują się w położeniu, kiedy muszą co jakiś czas upominać się od kontrahenta zapłaty za zrealizowane usługi lub dostarczone produkty. Jeżeli to zdarza się coraz częściej, nawet znakomicie prosperująca firma może liczyć się z stratą płynności finansowej, nie wnieść przysługujących podatków na czas i w konsekwencji otrzymać od urzędu skarbowego wysoką grzywnę. Na szczęście mali przedsiębiorcy, innymi słowy podmioty których przychód ze sprzedaży w roku poprzedzającym zamknął się razem z podatkiem w kwocie 2 mln euro, są uprawnieni do skorzystania z metody kasowej odraczając w ten sposób termin rozliczenia podatku do momentu otrzymania od kontrahenta umówionej należności. Z uwagi na wskazany przez prawo limit z rozliczenia metodą kasową może skorzystać ewidentna większość rodzimych właścicieli firm, jednak muszą oni mieć świadomość, że korzystanie z tej drogi rozliczenia działa też w drugą stronę. Gdy zatem sami mają trudność z dotrzymaniem terminów opłat, nie będą mogli odliczyć podatku VAT z faktury zakupowej póki nie uiszczą stosownej należności. Deklarację o zamiarze przejścia na metodę kasową dostarcza się urzędowi skarbowemu na druku VAT-R. Konieczne jest też przejście na rozliczenie podatku VAT w systemie kwartalnym i obowiązkowe opisanie wszystkich wystawianych faktur dopiskiem “metoda kasowa”.

Z jakiego powodu księgowi nie polecają biznesom metody kasowej?

Biura rachunkowe w wielu przypadkach odradzają mniejszym przedsiębiorcom rozliczenie metodą kasową podatku VAT. Najczęściej powodem tego jest problem z codziennym pilnowaniem otrzymywanych płatności związanych z działalnością. Metoda kasowa wymaga wszak permanentnego ich pilnowania, aby nie przegapić terminu rozliczenia podatku. W przypadku firm, które wystawiają miesięcznie nie więcej niż kilkanaście faktur nie jest to skomplikowane. Natomiast już przy kilkuset dokumentach monitoring wpłat przychodzących na konto firmowe może zajmować nawet ponad godzinę dziennie. Dla takich firm zalecanym rozwiązaniem, które gwarantuje zmniejszenie niebezpieczeństwa pomyłek przy księgowaniu oraz lepsze gospodarowanie czasem, jest użycie oprogramowania służącego do automatycznego monitoringu należności, jakim jest m.in. robot Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]