Dłużnik nie płaci w terminie? Wypróbuj bezpłatny generator not księgowych

Chcesz skorzystać z generatora not księgowych? Powinieneś odwiedzić tę stronę.

Przedsiębiorcy prędzej lub później z reguły trafiają na kontrahentów, którzy nie opłacają wystawionych im faktur w określonym terminie. Jeszcze dekadę temu był to duży problem dla biznesmenów. Na szczęście od 2013 r. w przypadku wyniknięcia opóźnień w opłacaniu należności prawo polskie umożliwia wystawianie opieszałym kontrahentom not księgowych w kwocie 40 euro.

Kiedy można wystawić notę księgową na 40 euro, a kiedy na 70 lub 100 euro

Według przepisów ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych wierzyciel jest uprawniony do żądania od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Kwota takiej kompensaty zależy od wysokości niezapłaconego świadczenia pieniężnego. Jeżeli należności nie przekraczają 5 tys. zł wystawia się noty księgowe na 40 euro. Przy zadłużeniu powyżej tej kwoty, jednak nie przekraczającym 50 tys. zł, wierzyciel od 2020 r. ma z kolei prawo wystawić notę na kwotę 70 euro, a jeśli wartość świadczenia pieniężnego przekracza 50 tys. zł – notę na kwotę 100 euro. Należy wspomnieć, iż notę księgową można wystawić dłużnikowi natychmiast po wystąpieniu opóźnienia spłaty, co więcej bez obowiązku uprzedniego przypomnienia o upływie terminu. Wypada jednakże zastanowić się czy wystawienie kontrahentowi bez ostrzeżenia noty księgowej na 40 (albo więcej) euro nie zburzy budowanych często przez wiele lat dobrych relacji biznesowych. Przecież zwłoka w przelaniu opłaty za fakturę może być kwestią zwykłego niedopatrzenia lub przejściowych problemów finansowych dłużnika, a nie jego rozmyślnym zabiegiem. Z tego też powodu, nota księgowa powinna być zaledwie jednym z kolejnych etapów działań upominawczych.

Bezpłatny generator not księgowych znajdziesz na stronie aplikacji Flobo

W momencie, gdy przedsiębiorca po raz pierwszy decyduje się na wystawienie noty księgowej, zaczyna zadawać sobie pytanie, jak poprawnie należy przeliczyć jej wysokość na złotówki, skoro obowiązujące normy prawne mówią o nocie w euro. Odpowiedź na to pytanie ustawodawca zawarł w przytoczonym wyżej dokumencie – kwotę rekompensaty w PLN oblicza się na bazie uśrednionego kursu euro obwieszczonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym minął termin spłaty za świadczenie pieniężne.

Zainteresowanym rekomendujemy wypróbowanie bezpłatnego generatora not księgowych udostępnionego nieodpłatnie na stronie Flobo – polskiej aplikacji automatyzującej obsługę należności w firmach, która posiada też wszechstronny moduł automatyzujący proces windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]